เคล็ดลับที่มีประสิทธิภาพสำหรับการปรับสมดุลความถี่ในแคมเปญ SMS

การปรับสมดุลความถี่ในแคมเปญ SMS เป็นสิ่งสำคัญเพื่อไม่ให้ลูกค้ารู้สึกรบกวนหรือมีการรบกวนจากจำนวนข้อความที่มากเกินไป นี่คือเคล็ดลับที่มีประสิทธิภาพสำหรับการปรับสมดุลความถี่ในแคมเปญ SMS:

 1. Segmentation (การแบ่งกลุ่ม):
  • แบ่งกลุ่มลูกค้าตามความสนใจ, พฤติกรรมการซื้อ, หรือลักษณะอื่น ๆ.
  • ปรับสมดุลความถี่ของข้อความตามลักษณะและความสนใจของกลุ่ม.
 2. การให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์:
  • ส่งข้อความที่เน้นความสัมพันธ์และความรู้ในการบริการ.
  • ไม่เพียงแต่ส่งข้อความโปรโมท, แต่ยังติดตามสถานะและประสบการณ์ลูกค้า.
 3. ปรับความถี่ตามช่วงเวลา:
  • ทราบเวลาที่ลูกค้ามีนิสัยในการตอบ SMS Marketing มากที่สุด.
  • ปรับความถี่ในช่วงเวลาที่เหมาะสม.
 4. การใช้ข้อมูลการใช้งาน:
  • นำเข้าข้อมูลการใช้งานลูกค้าเพื่อทราบรูปแบบและความถี่ที่เหมาะสม.
  • ปรับแคมเปญตามข้อมูลการใช้งานที่ได้มา.
 5. การใช้การตรวจสอบความพร้อมทางจิต:
  • หากมีโปรโมชั่นหรือข้อเสนอพิเศษ, ปรับสมดุลความถี่ตามความพร้อมทางจิตของลูกค้า.
  • ปรับสมดุลระหว่างการส่งข้อความโปรโมทและข้อมูลที่มีประโยชน์.
 6. การรักษาความน่าสนใจ:
  • ส่งข้อความที่น่าสนใจและมีค่าสำหรับลูกค้า.
  • ไม่ส่งข้อความที่ซ้ำซ้อนหรือน่าเบื่อ.
 7. การให้ลูกค้ามีส่วนร่วม:
  • เชิญชวนลูกค้ามีส่วนร่วมในการตอบคำถามหรือร่วมกิจกรรม.
  • ปรับสมดุลความถี่ของข้อความที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม.
 8. การใช้การตรวจสอบความพร้อมทางจิต:
  • หากมีโปรโมชั่นหรือข้อเสนอพิเศษ, ปรับสมดุลความถี่ตามความพร้อมทางจิตของลูกค้า.
  • ปรับสมดุลระหว่างการส่งข้อความโป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *